top of page

Úklid

Hlídání

Hospodyně

O agentuře

Agentura Pohoda nabízí komplexní servis služeb v oblasti péče o děti, domácnost, dům a zahradu a kancelářské prostory.

 

Již více než 20 let uklízíme ve vašich bytech, domech, firmách a kancelářích a zajištujěme hlídání vašich dětí.

 

Agentura vznikla k datu 1.7.1996 a je pojištěna pro všechny případy do výše 5 mil. Kč u České pojišťovny.

 

Jak pracujeme

Výběr pracovnic

 

U všech dívek a paní, které pro nás pracují, klademe velký důraz  na bezúhonnost – pracovnice musí mít výpis z rejstříku trestů, absolvují povinně psychologické testy, které jsou zaměřeny na rozkrytí povahy a charakterových rysů. Většina pracovnic má již doporučení z předchozích rodin, kde působily, ať již v zahraničí nebo v České republice, mnoho z nich má také zdravotní nebo pedagogické vzdělání. Při práci vyžadujeme od pracovníků pečlivost, spolehlivost  a zodpovědnost. Požadujeme zdravotní potvrzení. Pracovnice jsou poučeny o dodržování naprosté diskrétnosti ve vztahu ke klientovi.

Zpětná vazba na agenturu

 

V okamžiku, kdy se klient rozhodne pro spolupráci s agenturou, vybereme 2-3 pracovnice, které nejlépe odpovídají jeho požadavkům včetně věkové kategorie, zkušeností apod.  Klient pak obdrží základní informace o vybraných pracovnicích. Následuje osobní rozhovor se všemi vybranými a klient si vybírá na základě ideálního splnění všech jeho požadavků. V případě nespokojenosti s vykonávanými službami má klient okamžitě nárok kontaktovat agenturu, která mu vyjde vstříc výběrem jiné pracovnice. V případě zprostředkování pracovnice na hlídání nebo úklidové práce do rodiny, garantujeme měsíční zkušební lhůtu. Pokud by klient ještě i v tomto případě nebyl spokojen, agentura mu jedenkrát během této lhůty, vymění pracovníka bezplatně.

bottom of page